Beskrivelse: dAAint logo

dAAint e-mail AA gruppen, 24 timer hver dag, året rundt

KONTAKT DAAINT

Hvad er AA?

Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb for at kunne løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme.

Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke.

Der betales intet kontingent. AA klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag.

AA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, organisation, institution eller nogen form for politik.

AA tager ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen som helst sag.

Vort hovedformål er at forblive ædru og hjælpe andre alkoholikere at opnå ædruelighed

Copyright © The AA Grapevine, Inc.
Bragt med tilladelse

Vort hovedformål er at holde os ædru og hjælpe andre alkoholikere til at opnå ædruelighed.

Hvad er dAAint?

Hvem kan blive medlem?

Hvordan kan jeg blive medlem af dAAint?

dAAint startede fredag den 26. januar 1996. To alkoholikere mødte hinanden tilfældigt under den enes forretningsrejse til København og blev enige om at starte den første danske Internet baserede e-mailgruppe af Anonyme Alkoholikere.

Siden gruppens start er medlemstallet vokset støt og roligt. Gruppen har således i dag medlemmer fra såvel Danmark, Færøerne, Filippinerne, Norge, Sverige, Tyskland, Frankrig, Belgien, Singapore, USA, Canada, Grønland, Libanon, samt Australien.

Alle, der er alkoholikere eller har et alkoholproblem og som ønsker at holde op med at drikke, kan blive medlem af gruppen.

Gruppen er en lukket gruppe for mennesker med alkoholproblemer, og kan derfor ikke optage medlemmer, der ikke har noget alkoholproblem.

Ønsker en person, der ikke selv har alkoholproblemer, at vide mere om Anonyme Alkoholikere, henvises der til AA's litteratur og åbne møder.
Se evt. under "
LINKS"

Udfyld og send KONTAKTFORMULAR til vores gruppe og tilkendegiv, at du har et problem med alkohol, og at du har et ønske om at holde op med at drikke og derfor gerne vil være medlem af dAAint. Hvis du allerede er medlem af AA, kan du blot præsentere dig på vanlig AA-vis og bede om optagelse i dAAint.
Når vi har modtaget din e-mail, bliver du oprettet på vores e-mail adresseliste. Du vil snarest modtage en personlig e-mail skrevet på dansk med en officiel velkomst og praktiske retningslinier.
Du er herefter medlem af dAAint, ligeså længe du selv ønsker det.
Du vil altid kunne bede os om at slette dig igen, hvis du ikke længere ønsker at være medlem af gruppen.
Hvorvidt du ønsker at bidrage med indlæg til gruppen eller blot "lytte" er helt op til dig selv.

Hvad koster medlemskab af dAAint?

Gruppen klarer sig udelukkende ved frivillige bidrag, så dit medlemsskab koster dig ikke noget, medmindre du selv ønsker at give et bidrag til AA. Det står et hvert medlem frit for at bidrage til AA eller lade være. Alle bidrag gives anonymt blandt gruppens egne medlemmer.


Er der nogle regler, jeg skal overholde i dAAint?

Kan jeg være anonym i dAAint?

Som tidligere nævnt er den eneste betingelse for medlemskab af dAAint, at du er alkoholiker eller har et problem med alkohol, og at du har et ønske om at holde op med at drikke.
Herudover har gruppen nogle få
praktiske retningslinier, som vi prøver at holde os til.

dAAint er en lukket e-mail gruppe og din e-mail adresse er således udelukkende kendt af resten af gruppens medlemmer.
Ingen uden for gruppen har adgang til gruppens e-mail adresseliste.
I gruppen er vi udelukkende på fornavn med hinanden og gruppen har ikke nogen fortegnelse over de enkelte medlemmers efternavn eller bopæl. Så det eneste, vi behøver at vide om dig, er blot din e-mail adresse, dit fornavn, og at du har et alkoholproblem, hvilket også er grunden til, at alle vi andre er med i gruppen.

Er du ked af at bruge din officielle e-mail adresse i gruppen, kan vi være dig behjælpelig med at oprette en re-mail'er adresse, så den e-mail adresse, du er kendt under i gruppen, ikke er din rigtige. Du står så i gruppens e-mail adresseliste under en anden e-mail adresse, som er en "slags" anonym e-mail postbox.

Du kan også blive medlem af gruppen uden selv at have e-mail adgang. Du kan oprette en e-mail postbox, der betjenes via web. Se fx.
http://www.hotmail.com

Under "
ANONYMITET" er der yderligere en række links og gode råd til sikring af anonymitet.

Hvordan kan jeg vide, om jeg er alkoholiker?

Det kan være meget svært at afgøre, hvornår et menneske er alkoholiker. Vi, der allerede er i dAAint, har alle erkendt, at vi er magtesløse overfor alkohol.
En hjælp til at afgøre om du er alkoholiker, kan du få ved så ærligt som muligt over for dig selv at prøve at besvare et
spørgeskema vedrørende dit forhold til alkohol.

Hvor kan jeg få yderligere information om Anonyme Alkoholikere?

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om AA - Anonyme Alkoholikere i Danmark, kan du få dette på http://www.anonyme-alkoholikere.dk. Her kan du bl.a. finde oplysninger om AA-litteratur på dansk, AA's Hovedservicekontor og AA's landsdækkende vagttelefoner, hvorigennem du 12 timer dagligt vil kunne komme i kontakt med AA.
Udover dette har dAAint udarbejdet en liste over AA-relaterede links.

Forbehold:
Denne side er ikke godkendt af Alcoholics Anonymous World Services, Inc., AA's Hovedservicekontor for Danmark, eller noget udvalg under AA's officielle servicestruktur i Danmark. Siden er udelukkende stillet til rådighed af dAAint (Dansk AA Internet) e-mail gruppe som en del af gruppens ønske om at leve op til AA's 5. Tradition om at nå ud til alkoholikeren, der stadigt lider.

Vi vil gerne gøre denne side bedst mulig og modtager gerne forslag og kommentarer.
KONTAKT DAAINT

Denne side er oprettet den 22. april 1996 og opdateret 4. april 2018