Retningslinier for dAAint Retningslinier for dAAint


KONTAKT DAAINT

Praktiske retningslinier for dAAint

dAAint er en dansktalende email AA-gruppe, der som enhver anden AA-gruppe virker på grundlag af AA's formålserklæring samt de 12 Trin og de 12 Traditioner.

Den eneste måde, dAAint adskiller sig fra gængse AA-grupper på, er ved at medlemmerne deler skriftligt og ikke fortrinsvis mundtligt. Det medfører, at vi - som andre email-grupper på Internet - i særlig grad må værne om de enkelte medlemmers anonymitet på fuldt betryggende måde. Derfor har vi vedtaget at virke efter vedstående retningslinier.

Du er velkommen til at printe dem ud.

Pkt. 1:
Den eneste betingelse for at blive medlem af AA, er et ønske om at holde op med at drikke. Den, der på gruppens vegne står for optagelsen af nye medlemmer, skønner samvittighedsfuldt, om denne betingelse er opfyldt.

Pkt. 2:
Vi er en lukket gruppe, der er forbeholdt alkoholikere eller mennesker med alkoholproblemer.Vore møder finder i princippet sted 24 timer i døgnet på alle ugens dage ---------- året rundt.

Pkt.3:
Ligesom ethvert andet AA-møde, er denne AA e-mailgruppe baseret på et ønske om at vi kan hjælpe og støtte hinanden i at leve et ædru liv.

Der forventes at du benytter en almindelig pæn og høflig omgangstone. Møderne på Daaint er ikke en åndelig diskussionsklub.

Det drejer sig ikke om at overbevise andre om egne holdningers og synspunkters fortræffeligheder. Personlige henvendelser af den art må foregå på private e-mailadresser og udenom Daaint.

Skulle du opleve noget i gruppen du ikke bryder dig om, det kunne være personlige angreb eller stødende og fornærmende udtalelser, så lad være at reagere på det - heller ikke privat!

Du kan føle dig stødt og såret, men du kan ødelægge lige så meget ved at fortsætte i samme spor. Der er folk der har været her i gruppen i årevis, og du må stole på at der bliver taget hånd om problemet.

Vi er alle alkoholikere her, men respekt, kærlighed og tilgivelse er byggestenen til et nyt og ædru liv.

Pkt.4:
Vi må i særlig grad være opmærksom på anonymitetskriteriet !!
Derfor:

a) Undgår vi at printe indlæg ud.
b) Sletter vi indlæg indenfor rimelig kort tid.

Pkt. 5:
Der afholdes forretningsmøde i marts og september. Hvis der opstår behov for det, kan der indkaldes til ekstraordinært forretningsmøde.

Et forretningsmøde er noget andet end et møde i dAAint..

På forretningsmøder drøfter og beslutter vi de ”administrative” opgaver. Der vælges betroede tjenere og vi modtager rapporter fra posterne, samt taler om gruppens ve og vel. Det er også her og kun her medlemmerne kan få indflydelse på hvordan gruppen skal fungerer.

På dAAint-møderne deler vi, erfaring, styrke og håb.

Forslag til dagsorden sendes til den til enhver tid fungerende gruppesekretær, der indkalder og leder mødet.
Kun de, der efter eget ønske er tilmeldt forretningsmøder, deltager

Pkt. 6:
Vedr.mails :
Til hele gruppen:
Adressen oplyses efter tilmelding.
Til enkelte medlemmer : Vedkommendes email-adresse.

Pkt. 7:
Der må ikke anvendes grafik og vedhæftede filer i mails til dAAint af flere grunde. Dels er der risiko for virus, og dels har nogle medlemmer mindre hurtige modems. Det tager simpelthen for lang tid at hente mails med grafik og vedhæftede filer. Derudover kan grafik opfattes som uvedkommende og forstyrrende.

Med grafik menes der, at man ikke må sende billeder, indsætte baggrunde eller bruge tegninger i mails. Det er dog tilladt at bruge formateret tekst (HTML-tekst) som giver mulighed for at lave forskellige størrelser på bogstaver eller skrift i forskellige farver.
Denne sætning er et eksempel på formateret tekst "
Hej med DIG, dette er SKREVET i formateret tekst, også kaldet "HTML-tekst".

Der må også indgå simple smileys i vore indlæg ! Man kan se en oversigt ved at Trykke her !

Hvis du er bosiddende udenfor Danmark og ikke har dansk tastatur, kan du istedet for æ, ø og å skrive:

ae = æ
oe = ø
aa = åHvis nogen ønsker at lave et link til dAAint kan vedstående logo evt. benyttes:
Adressen er: http://www.daaint.dk


Forbehold:
Denne side er ikke godkendt af Alcoholics Anonymous World Services, Inc., AA's Hovedservicekontor for Danmark, eller noget udvalg under AA's officielle servicestruktur i Danmark. Siden er udelukkende stillet til rådighed af dAAint (Dansk AA Internet) e-mail gruppe som en del af gruppens ønske om at leve op til AA's 5. Tradition om at nå ud til alkoholikeren, der stadigt lider.

Vi vil gerne gøre denne side bedst mulig og modtager gerne forslag og kommentarer.
KONTAKT DAAINT

Denne side er oprettet den 22. april 1996 og opdateret 4. april 2018